MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme, Siz ( Bireysel ) ve/veya Kurum/Kurumunuz  ile 
Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  Arasında, İnternet Hizmetlerini satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler (müşteri olarak anılacaktır) tarafından imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- KONUSU
İş bu sözleşme; müşterinin İnternet sitesi ve site üzerindeki işlemleri ve buna müteakip ödeme süresi boyunca yapmaya izni olan konuları, 
Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  ’ ne yaptırmak istediğini belirtmektedir.

3- ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş bu sözleşme ile taraflar şirket adreslerini yasal ikametgah olarak beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tarafların bu yolla birbirlerine yapacakları her türlü tebligat aynen geçerli olup, gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. İş bu adrese ait değişiklik olduğu takdirde, diğer taraf yazılı olarak bilgilendirilmedikçe eski adres geçerli tebligat adresi olarak kalacaktır. Müşteri tarafından verilen iş bu adrese, 
Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.    ödeme bildirimi, borç/alacak beyanı gönderebilir.

4- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İş bu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler, ödeme işlemlerinin 
Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  ne iletilmesinin ardından geçerli sayılır.

5- Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İş bu sözleşme dahilinde belirtilen hükümler doğrultusunda müşteri tarafından talep edilmiş olunan internet hizmetlerini sağlayacağını taahhüt eder.

b)  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  , müşteri tarafından  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  ’ne iletilen bilgilerin faturalama, ilişki kurma gibi konularda kullanımı,sorumluluğu ve hakkını saklı tutar.

6- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Müşterinin 
Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.  ile anlaşma(imza) işlemlerini tamamlamasının ardından, talep edilen hizmetlerin detayına göre müşteriye iletilen e-mail kullanıcı adları ve şifrelerin sorumluluğu müşteriye aittir. Bu konudan doğabilecek zarardan da müşteri sorumludur.

 1. b) Kendisine ayrılan alan içerisinde T.C. yasalarına aykırı öğeleri içeren siteleri yayınlamama sorumluluğu müşteriye ait olduğu gibi bu öğelerin bulunmasından doğacak tüm hukuki sorumluluk da müşterinindir.
  c) Müşteri 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.nden sağladığı servisler aracılığıyla yayınladığı dosyaların üretilmesinde, Site yapım aşamasında ve SEO çalışması ile ilgili tüm konularda  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti.’ni yetkili kılmıştır.

 2. d) Müşteri  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti ’nden sağladığı servisler aracılığıyla dosyalarını internet üzerinde yayınlarken diğer internet kullanıcılarına herhangi bir zarar vermek, diğer internet kullanıcılarından bilgi çalma amacını güdemez.

 3. e) Müşteri  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti ’dan almış olduğu hizmetleri üçüncü kişilere ücretli ya da ücretsiz dağıtamaz,bilgilendiremez.
  f) Müşteri, erişim izni bulunmadığı dosyaları erişmemeyi, aksi takdirde oluşacak zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. g)Müşteri hiçbir şekilde 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunamaz.
  h) Müşteri kullandığı hizmetler sırasında yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi, harç ve benzer düzenlemeler uyarınca doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. 7- ÜCRET VE ÖDEME İŞLEMLERİ
  a) Müşterinin aldığı hizmetler karşılığı ödeyeceği ücret teklif formunda belirtilen kadardır. Bu fiyata KDV sonradan eklenerek, müşteriden tahsilat gerçekleşir. ( KDV hizmet bitiminde tahsil edilir )

 1. b)  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti30 Gün önceden haber vermek şartı ile ( yazışma karşı tarafça da imzalandığı taktirde ) fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Müşteri iş bu sözleşme ile ilerde oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda ücretsiz alınan hizmetlerde olabilecek değişiklikleri müşteri kabul eder.
  c) Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren en geç iki (2) gün içerisinde seçilen ödeme tipi yoluyla ücreti 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti ’ne ulaştıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  d)
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
  e) Bu maddeler doğrultusunda 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti , hesap numarası bilgilerini ilgili kuruma bildirerek ödemeyi tahsil eder.
  f) Müşteri, satın alım sonrası  2 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düştüğü kabul edilir. Bu şartlar altında 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti   dilerse anlaşma tarihinden itibaren aylık %20 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri iş bu sözleşme ile bu faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  g) Müşteri, ücret ödenmesiyle ilgili problemler neticesinde 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti İ’ne dava ya da icra takibi açması durumunda aylık %10 gecikme faizi, toplam alacak miktarının %50′si kadar ceza ve yasal giderleri kapsayan toplam miktarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  h) 
  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti Web Sitelerinin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanabilir. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı vermez.

 2. 8- YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ
  İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 3. 9- SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

 4. İş bu sözleşmede belirtilen hükümlerin ve yükümlülüklerin uygulanmasında müşteri tarafından problemlere yol açıldığı takdirde  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti   sözleşmeyi askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda müşterinin hesapları bloklanarak müşteri adına hiçbir İnternet işlemi yapılmaz. Müşteri sitesini kapatma ve yasal olarak kapattırma hakkı  Andro Bilişim Sistemleri Ltd Şti   tarafından saklı tutulur.

 5. 10- SÖZLEŞMENİN FESHİ
  a) Müşteri iş bu sözleşmenin maddeleri uyarınca belirlenen hükümleri yerine getirmediği takdirde, sözleşmenin askıya alınması halinin 7 gün devam etmesinin ardından, 
  ES-SA İNTERNET HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKSTİL ARACILIK LTD.ŞTİ  ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını saklı tutar.